تغییر زبان جستجو

آسمان میگرید امشب/ مهرپویا، عباس

  • آهنگساز و خواننده : عباس مهرپویا
  • شعر : داریوش روشن
  • در مایه اصفهان