تغییر زبان جستجو

آرزو گم کرده / تجویدی، علی/ دلکش

  • آهنگساز : علی تجویدی
  • شعر : رهی معیری
  • خواننده : پوران
  • در مایه دشتی