تغییر زبان جستجو

آرزو/دلکش/ وفادار، مجید

  • آهنگ : مجید وفادار
  • شعر : تورج نگهبان
  • خواننده : دلکش
  • در مایه بیات ترک